Kantines

Voetbal is raar. Je hebt er iets mee of je hebt er niets mee. Je voelt het of je voelt het niet. Degenen die het voelen, en soms velen die het niet meteen voelen, komen geregeld samen in hun lokale voetbalclub om naar matchen te kijken en te supporteren. Bij elke voetbalclub hoort vanzelfsprekend een voetbalkantine. Deze lokalen vormen het vertrekpunt van deze reeks. Het is een registratie van een moment, van het nu. Een document voor de toekomst. De beelden nodigen uit om stil te staan bij een banaliteit uit het dagelijks leven, om even op een deel van het grote geheel te focussen.