Flexso

De oude structuur van dit kantoor, met een centraal gangpad en aparte burelen, werd volledig afgebroken. In de plaats herrees een centraal vergaderlokaal in de vorm van een pijl met een semi open space errond.

Dit ontwerp sluit veel beter aan bij de dagelijkse bezigheden van de klant.

Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso
Flexso